Lietošanas politika

SIA ZOONA internetveikala  www.radioseta.lv lietošanas noteikumi.
Pirms iepērkaties mūsu internetveikalā, lūdzam Jūs iepazīties ar veikala lietošanas noteikumiem.
Vispārīgie noteikumi

SIA ZOONA sniedz mājdzīvnieku  apmācības un labturības, zoopreču pārdošanas, piegādes un uzstādīšanas pakalpojumus : radiosētas, dresūras sistēmas, pretriešanas kakala siksnas, durvis un dzirdinātavas mājdzīvniekiem.
Visas izvietotās preces un paklapojumi ir SIA ZOONA īpašums, tai skaitā bildes, preču apraksti un intrukcijas, kuras kopēt  vai pārpublicēt var tikai ar SIA ZOONA atļauju.

Preču pieejamība un  iegāde

Lai iegādātos mūsu preces e- veikala vietnē ww.radioseta.lv , izvēlēto preci jānovieto e-vides grozā un jāaktivizē vaijareģistrē lietotāja profils, sekojot un izpildot dotās norādes.

Ja klientu māc šaubas, vienmēr ir iespējas sazināties ar klientu konsultantu pa nora’ditājiem tālruņiem vai e-pastu.

Preču pieejamība norādīta preču kartiņā vai atlases parametros:  prece ir noliktavā, sazināties par preču pieejamību.

Klients veic norēķinus sev vēlamā formā un seko nerēķinu sistēmas norādēm.

Preču norēķinu veidi

Klientu ērtībām tiek piedāvāti vairāki norēķinu veidi:

Rēķins ar pārskaitījumu – klientam izrakstīts un nosūtīts rēķins, kuru klients pēc tam apmaksā uz rēķinā norādītajiem banku kontiem.

Paysera norēķinu platforma – norēķinu platforma, kurā tiek piedāvāts klientam drošs, aizsargāts maksājuma veids, ar norēķinu karti vai internetbankas starpniecību. Pēc e- veikala izrakstītā rēķina rekvizītiem.

Apmaksa kurjeram preci saņemot – šeit klients maksa kurjeram rēķinā norādīto sumu un piegādes maksu, veicot  skaidras norēķinu vai ar bankas karti.

Preču piegāde un saņemšana

Preces, kuras atrodas noliktavā un ir pieejamā daudzumā tiek izsūtītas katru darba dienu līdz pulkst. 14:00 un piegādātas 2-3 darba dienu laikā pēc preces apmaksas.
Klientu ērtībai piegādi veicam :

Ar Latvijas pasta starpniecību – uz klienta norādīto adresi. Prece tiek uzskatīta par saņemtu, kad kliens paraksta latvijas pasta saņemšanas dokumentu.
Ar kurjeru – uz klienta norādīto adresi. Prece tiek uzskatīta par saņemtu brīdī, kad klients ir parakstījus kurjera izsniegtu pavadzīmi, atstājot kurjeram 1 eksemplāru un sev paturot 1 pavadzimes eksemplāru
Ar pakomātu – uz klienta norādīto pilsētas pakomātu vai pasta staciju. Prece tiek uzskatīta par saņemtu, kad klients ievada pakomāta vai pasta stacijas durvju atvēršanas kodu.
Iepriekš apmaksātu preču saņemšana mūsu noliktavā Tukumā, Progresa ielā 3. Prece tiek uzskatīta par saņmtu, kad klients paraksta preču pavadzīmi, atstājot noliktavā 2 eksemplārus un sev paturot 1 pavadzimes eksemplāru.

Preču atgriešana

Klientam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no iegādes brīža, ja tā neatbilst vispārējam kvalitātes prasībām, nedarbojas, nepilda savu funkciju. Atgriežot preci klientam ir jāinformē pārdevējs brīvā rakstiskā formā uz e-pastu info@radioseta.lv

Atgieztai precei piegādes izmaksas, ja tādas ir bijušas, sedz klients.
Pēc preces atgriešanas noliktavā : Tukums, Progresa iela 3, LV-3101, tiek konstatēts preces strāvoklis un atbilstoši tam, tiek atgiezta nauda klientam 100%, 90% vai 70%  apmērā no iegādātas preces vērtības 7 darba dienu laikā.

 100% kopmensācija (izņemot piegādes izmaksas) tiek veikta precēm, kuru iepakojums ir neskarts, neatvērts, bez lietojuma pazīmēm un saglabājs jaunas preces izskatu.

90% kompensācija(izņemot piegādes izmaksas) tiek veikta precēm, kuru oriģinālais iepakojums ir atvērts, bet pati prece ir bez lietošanas pazīmēm ar visām oriģinālajām komplekējošam sastāvdaļām.

70% kompensācija tiek veikta precēm, kuru oriģinālais iepakojums ir atvērts, un prece ir ar nelielām lietošanas pazīmēm, sgalabājot oriģinālā iepakojuma un visas komplektejošās sastāvdaļas.

 

SIA Zoona patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus un tie stājas spekā ar publicēšanas datumu 15.05.2020.

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zoona" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zoona” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi. 

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZOONA” (turpmāk arī – Radioseta.lv).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (ZOONA) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu ZOONA mājaslapas Radioseta.lv  lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

 2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zoona", reģ. Nr. 40003671547, juridiskā adrese: Progresa iela 3, Tukums, LV-3101.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras ZOONA vārdā un atbilstoši ZOONA norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā (preču piegādātāji vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji).

 3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

 3.1. Zoona apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.1.1. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai RADIOSETA.LV e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām( preču piegādei);

3.1.2. klienta personas datu apstrāde RADIOSETA.LV jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2. Klienta reģistrācijai RADIOSETA.LV e-veikalā ZOONA atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. RADIOSETA.LV e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – ZOONA var apstrādāt šādu klienta personas datus  atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. RADIOSETA.LV jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, ZOONA atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

 4. Personas datu apstrādes nolūki

 4.1. ZOONA iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. ZOONA iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds –klienta reģistrācijai RADIOSETA.LV e-veikalā un piekļuves RADIOSETA.LV e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. adrese – RADIOSETA.LV e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.3. mobilā tālruņa numurs –  pasūtījuma RADIOSETA.LV e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par RADIOSETA.LV e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.4. e-pasts – RADIOSETA.LV jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves RADIOSETA.LV e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami RADIOSETA.LV e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu RADIOSETA.LV e-veikalā;

 5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

 5.1. ZOONA veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida ZOONA ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt ZOONA piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, ZOONA ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – ZOONA ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

5.2. ZOONA apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr ZOONA ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. 

 6. Personas datu saņēmēji

 6.1. ZOONA, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, ZOONA izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri ZOONA vārdā un atbilstoši ZOONA norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas ZOONA vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedz ZOONA pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 7. ZOONA sīkdatņu politika

 7.1. ZOONA mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. ZOONA izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas Radioseta.lv mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Radioseta.lv mājaslapā.

7.3. ZOONA ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit:

Links uz sīkdatņu politiku

 8. Klienta tiesības saistībā ar ZOONA veikto personas datu apstrādi

 8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt ZOONA, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot ZOONA izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), ZOONA nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka ZOONA ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt ZOONA šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz ZOONA e-pastu info@radioseta.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz ZOONA juridisko adresi: Progresa iela 3, Tukums, LV-3101, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. 

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret ZOONA veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt ZOONA veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu ZOONA kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt ZOONA:

8.4.1. izsniegt ZOONA rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir ZOONA rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no ZOONA informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām ZOONA ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar ZOONA veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie ZOONA personas datu aizsardzības speciālista. Datu aizsardzības speciālists: Vineta Damberga vineta@radioseta.lv

8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar ZOONA veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  9. Privātuma politikas izmaiņas

 9.1. ZOONA var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas ZOONA mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

ZOONA sīkdatņu izmantošanas politika

RADIOSETA.LV mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. 

 Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

 Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Radioseta.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

 Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

 Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. ZOONA mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

 Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu Radioseta.lv interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot Radioseta.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot Radioseta.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta Radioseta.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ Radioseta.lv lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

 Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

Zoona informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. ZOONA aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.